ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 8 клас
Основни меню

Училищен екип

Директор – Мехмед Смаил

 

Начален етап – Бахтишен Шакир , Ана Шаиб, Стела Рашкова, Татяна Георгиева.

 

Български език и литература – Зейнеб Чопхюсеин

Английски език – Мехмед Смаил

Турски език – Фатме Ахмед

Математика – Таня Нейчева

Информационни технологии – Таня Нейчева

История и цивилизация – Зейнеб Чопхюсеин

География и икономика – Фатме Ахмед

Физика и астрономия – Таня Нейчева

Биология и здравно образование – Таня Петкова

Химия и опазване на околната среда – Таня Петкова

Изобразително изкуство – Таня Петкова

Музика – Таня Петкова

Физическо възпитание и спорт – Таня Нейчева, Мехмед Смаил

Технологии и предпр. – Фатме Ахмед, Таня Нейчева

 

Счетоводител – Нежля Юсеин

ЗАТС – Айше Али