ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас
Основни меню

Училищен екип

Списък на колектива на ОУ „Димчо Дебелянов“ за 2022 -2023 г.

Директор – Мехмед Смаил  

Начален етап – Бахтишен Шакир , Ана Шаиб, Стела Рашкова, Татяна Георгиева Фатме Ахмед.

ЦДЕО в начален етап – Ахмед Ахмед

Български език и литература – Зейнеб Чопхюсеин /Танер Вейсел

Английски език – Зейнеб Хамза /Славка Георгиева

Турски език – Фатме Ахмед

Математика – Таня Нейчева

Информационни технологии – Таня Нейчева

История и цивилизация – Зейнеб Чопхюсеин /Танер Вейсел

География и икономика – Славка Георгиева

Физика и астрономия – Таня Нейчева

Биология и здравно образование – Якуб Якуб

Химия и опазване на околната среда – Якуб Якуб

Изобразително изкуство – Якуб Якуб

Музика – Якуб Якуб

Физическо възпитание и спорт – Таня Нейчева, Мехмед Смаил

Технологии и предпр. – Славка Геогиева

 

Счетоводител – Нежля Юсеин

ЗАТС – Айше Али