ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас
Основни меню

Документи

Административни услуги:

Прикачени документи

Форми на обучение
План за изпълнение на дейностите постратегията
Тематичен план 2023-2024г..pdf
Стратегия за развитие ОУ Снягово 2023-2028 г.
Програма уязвими групи 2023-2024г.
Правилник за дейността 2023-2024г.
Годишен план за дейността на училището 2023-2024г.
Заповед прием 8 клас за учебната 2023-2024 година
Стратегия за развитие на училището 2022-2023г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи учебна 2022-2023 година
Правилник за дейността 2022-2023г.
Мерки за повишаване качеството на образование 2022-2023г.
Годишен план за дейността на училището 2022-2023г.
Училищен учебен план 21-22г.
Стратегия за развитие на училището 21-24г.
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище 21-22г.
Правилник за дейността на училището 21-22г
Мерки за повишаване качеството на образованието 21-22г.
Годишен план за дейността на училището 21-22г.