ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 8 клас
Основни меню

Дневен Режим

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

С. СНЯГОВО, ОБЩ. РУЕН, ОБЛ.БУРГАС

 

 

 

Организация на учебния ден за учебната 2017-2018 година

 

 УТВЪРЖДАВАМ:                                                             I,IIклас-35 минути

      ДИРЕКТОР                                                                         III,IV клас-40 минути

  СЕЛИМЕ КАДИР                                                              V-VIIклас-45 минути

 

 

Уч.

час

I и II клас

Уч.

час

III и IVклас

 

Понеделник - петък

 

Понеделник - петък

1

8.15 – 8.50

1

8.00 – 8.40

2

9.05 – 9.40

2

8.55 – 9.35

3

9.55 – 10.30

3

9.50 – 10.30

 

Голямо междучасие

 

Голямо междучасие

4

10.55 – 11.30

4

10.55 – 11.35

5

11.45 – 12.20

5

11.50 – 12.30

6

12.35 – 13.10

6

12.45 – 13.25

 

 

 

 

 

Уч.

час

V - VIIклас

 

Понеделник - петък

 

8.00 – 8.45

 

8.55 – 9.40

 

9.50 – 10.35

 

Голямо междучасие

 

10.55 – 11.40

 

11.50 – 12.35

 

12.45 – 13.30

 

13.40 – 14.25

 

14.35 – 15.20

 

Забележка: Малко междучасие: I – IV клас – 15 мин.; V – VII клас – 10 мин.       

           Голямо междучасие:I -IVклас – 25 мин.;V – VIIклас – 20 мин.