ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас
Основни меню

История на училището

"О, скрити вопли на печален странник, напразно спомнил майка и родина".

Училището датира от миналото, в годините назад през 1929г в непосредствена близост до джамията. 

През 1932г. се открива като начално училище. Първият учител е Хафус Мустафа, който работи до 1944г. и чак тогава започва да запознава децата с български език. Името на тогавашното училище е Назъм Хикмет. 

През 1952г. се открива прогимназия и идва първият български учител Иван Василев от с.Шипка, за когото хората от селото са останали с много добри спомени и впечатления. През учебната 1959-1960г. занятията започват да се водят изцяло на български език. 

През 1961г. е построена нова сграда, като обучението се води на две смени. Така години след години училището постига все повече и повече положителни резултати във възпитателния учебен процес. 

В един пролетен мартенски ден на 1982г. училището е приеменувано с името „Димчо Дебелянов“.