ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас
Основни меню

Прием на първокласници

ПРИЕМ I клас

Необходими документи:

  1. Удостоверение за завършена подготвителна група
  2. Копие от акт за раждане
  3. Лична здравна профилактична карта
  4. Молба от родител/настойник – по образец на училището
  5. Заявление за изучаване на ЗИП и СИП  по образец на училището
  6. Заявление по Закона за защита на личните данни – по образец на училището: