ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас
Основни меню

График Модул

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

село Снягово, община Руен, област Бургас

 

Утвърждавам:.....................

Селиме Кадир

Директор

 

 

ГРАФИК

за  Спортни дейности – I, II, III,V,VI и VII клас и    Допълнителен час по физическо възпитание и спорт – IV клас

за учебната 2018 – 2019 година

 

Клас

Модул

Брой групи

Ден на провеждане

Продължи-телност

Място на провеждане

І

Лека атлетика

1

Сряда

11.45-12.20

Спортна площадка

ІІ

Лека атлетика

1

Понеделник

11.45-12.20

Спортна площадка

ІІІ

Лека атлетика

1

Понеделник

12.45-13.25

Спортна площадка

ІV

Лека атлетика

1

Сряда

12.45-13.25

Спортна площадка

V

Футбол

1

Понеделник

14.35-15.20

Спортна площадка

Футбол

1

Понеделник

13.40-14.25

Спортна площадка

VІІ

Футбол

1

Четвъртък

13.40-14.25

Спортна площадка