ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас
Основни меню

Програма за занимания по интереси за учебната 2018/2019 година

1. Програма за занимания по интереси за учебната 2018/2019 година:

  • Дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в тематично направление „Математика”
  • Тематично направление за занимания по интереси за учебната 2018/2019 година –„ Математика”
  • Групите за занимания по интереси и учениците в тях:
  • „Забавна математика” – ръководител Татяна Георгиева
  • „Интересна IT математика“– ръководител Стела Рашкова
  • „В света на математиката“– ръководител Ана Шаиб
  • „Интересна математика“– ръководител Бахтишен Шакир
  •  „Изкуството на словото“ – ръководител Зеинеб Чопхюсеин
  • „Аз празнувам“– ръководител Фатме Ахмед
  • „Футбол“– ръководител Таня Нейчева

Представител на педагогическия съвет- Таня Нейчева Нейчева, със следните задължения:  да създаде профил в електронната платформа и да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси от училището.