ОУ "Димчо Дебелянов" - Снягово
Основно училище за ученици от 1 до 7 клас
Основни меню

Проект Успех - Да направим училището привлекателно за младите хора

Основни цели :


1. Да повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения и компетентности, свързани с техните интереси и хобита.
3. Да осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
В изпълнение на проекта за учебната 2013/2014 година са сформирани 10 групи по извънучилищни и извънкласни форми,обхванати са 114 ученици и са ангажирани 10 учители от училището, а именно:

  • Клуб „Творчеството на боичките“ – Ръководител Бахтишен Шакир
  • Клуб „Аз танцувам“ – Ръководител Ана Шаиб
  • Клуб „Аз и компютърът“ – Ръководител Стела Рашкова
  • Клуб „Млад еколог“ – Ръководител Татяна Георгиева
  • Клуб „Млад приложник“ – Ръководител Таня Петкова
  • Клуб „Аз мога“ – Ръководител Фатме Ахмед
  • Клуб „Фотографиране и видеозаснемане“ – Ръководител Таня Нейчева
  • Клуб „Млад спортист“ – Ръководител Мехмед Смаил
  • Клуб „Млад художник“ – Ръководител Зейнеб Чопхюсеин
  • Клуб „Светът около мен“ – Ръководител Селиме Кадир